ADM STAFF

ADM STAFF
Ser. No.  Name Designation
1 Ex-PO Rakesh Vishwakarma Head Clerk
2 Ex Sub Raghuvar Accts Clerk
3 Mr. Mohd Asif UDC
4 Ex Hony Sub Maj Sunil Kumar Tiwari LDC
5 Mr Sunil Kushwaha LDC
6 Mr Shailendra Kumar Dwivedi Driver
7 Ex. Hav Akshay Kumar Mishra Paramedics
8 Mrs Lubna Usmani Front Desk Executive
9 Mr Vinod Kumar Sharma ADM Supervisor
Group D Staff
1 Mr. Awadhesh Kumar Peon
2 Mr. Sonu Kumar Singh Peon
3 Mr Jai Prakash singh Peon
4 Mr. Mukta Bahadur Tamang Chowkidar
5 Mr. Yam Bahadur Ruchal Chowkidar
6 Mr. Mohan Bahadur Rana Chowkidar
7 Mr. Brijesh Yadav Chowkidar
8 Mr. Govind Kumar Chowkidar
9 Mr. Krishan Kumar Chowkidar
10 Mr. Brijesh Kumar Chowkidar
11 Mr. Vijay Kumar Chowkidar
12 Mr. Gopal Bahadur Mali
13 Mr. Ram Sajan Mali
14 Mr. Lalman Plumber
15 Mrs. Pramila Yadav Safaikaramchari
16 Mrs. Archana Devi Safaikaramchari
17 Mrs. Sanchmaya Safaikaramchari
18 Mr. Prahlad Safaikaramchari
19 Mr. Krishan Sajan Safaikaramchari
20 Mrs. Poonam Devi Safaikaramchari
21 Ms. Pooja Safaikaramchari
22 Mr. Raghupat Safaikaramchari
23 Mr Ram Nayan Safaikaramchari