ADM STAFF

ADM STAFF
Ser. No.  Name Designation
1 Ex-PO Rakesh Vishwakarma Head Clerk
2 Ex Sub Raghuvar Accts Clerk
3 Mr. Mohd Asif UDC
4 Ex Hony Sub Maj Sunil Kumar Tiwari LDC
5 Mr Sunil Kushwaha LDC
6 Vacant LDC
7 Mr Shailendra Kumar Dwivedi Driver
8 Ex. Hav Akshay Kumar Mishra Paramedics
9 Mrs Lubna Usmani Front Desk Executive
10 Mr Vinod Kumar Sharma ADM Supervisor
Group D Staff
1 Mr. Awadhesh Kumar Peon
2 Mr. Ramesh Sahani Peon
3 Mr Jai Prakash singh Peon
4 Mr. Mukta Bahadur Tamang Chowkidar
5 Mr. Yam Bahadur Ruchal Chowkidar
6 Mr. Mohan Bahadur Rana Chowkidar
7 Mr. Brijesh Yadav Chowkidar
8 Mr. Govind Kumar Chowkidar
9 Mr. Krishan Kumar Chowkidar
10 Mr. Brijesh Kumar Chowkidar
11 Mr. Vijay Kumar Chowkidar
12 Mr. Gopal Bahadur Mali
13 Mr. Jitendra Kumar Yadav Mali
14 Mr. Ram Sajan Mali
15 Mr. Lalman Plumber
16 Mrs. Pramila Yadav Safaikaramchari
17 Mrs. Archana Devi Safaikaramchari
18 Mrs. Sanchmaya Safaikaramchari
19 Mr. Prahlad Safaikaramchari
20 Mr. Krishan Sajan Safaikaramchari
21 Mrs. Poonam Devi Safaikaramchari
22 Ms. Pooja Safaikaramchari
23 Mr. Raghupat Safaikaramchari
24 Mr Ram Nayan Safaikaramchari